Saksa Kevade idee

Eestis suhtutakse Saksamaasse suure sümpaatiaga. Läbi ühise ajaloo ja kultuuri,  pikaajaliste ning sõbralike poliitiliste ja majanduslike suhete on mõlemad riigid üksteisega tihedalt seotud.

Saksa organisatsioonide ja eesti partnerite ühisel toel, kes tegutsevad kultuuri-, ühiskonna-, majandus-, haridus-, keele- ning poliitikavaldkonnas ja edendavad saksa-eesti suhteid, tutvustame Saksamaad kui huvitavat, loomingulist, kaasaegset ning mitmekülgset Euroopa Liidu riiki ning loome platvormi uutele Eesti ja Saksamaa vahelistele partnerlustele.

Eelkõige toome aga atraktiivse programmiga kokku inimesed üle kogu Eesti, kelle jaoks on Eesti ja Saksamaa sõprus südameasjaks ning keda ühendab huvi saksa keele ja kultuuri vastu.

Saksa Kevade raames tutvustab Saksamaa end kogu oma mitmekülgsuses. Saksamaa Liitvabariigis mängivad liidumaad suurt kultuurilist ja poliitilist rolli. Igal aastal kasutab üks  liidumaa Saksa Kevadet selleks, et end Eestis tutvustada.

Rõõmustame, et 2024. aastal on meie partnerliidumaaks Brandenburg. 

Saksa Kevad on avatud festival, mis ootab alati uusi partnereid Eestist ja Saksamaalt ning on tänulik uute ideede eest. Põnev programm hõlmab nii kultuuriüritusi kui ka Saksamaa esitlemist teadus- ja majandusriigina. Väga oluline on ka saksa keele tutvustamine, sest Euroopa rikkus sõltub just keelte rohkusest.