TEADUS 4

4.1 Tervet vanaduspõlve otsides

Rheinland-Pfalzi teadlased uurivad, millised bioloogilised protsessid on stabiilsuse ja näiteks keskkonnateguritele vastupanuvõime seisukohalt olulised ja aitavad tagada pikaealisust ning füüsilist ja vaimset tervist. Molekulaarsel, rakulisel ja organismi tasandil esinevate taustamehhanismide uurimise eesmärk on välja töötada ennetus- ja ravimeetodeid, millega tagada inimese heaolu vananevas ühiskonnas.

4.2 Piirkondlikud teadus- ja innovatsiooniühendused

Ülikoolilinnades Mainzis, Kaiserslauternis, Koblenzis ja Trieris on asutatud piirkondlikud teadus- ja innovatsiooniühendused. Teaduse, majanduse, avaliku sektori ja ühiskonna esindajad on tulnud kokku, et jagada oskusteavet ja luua sünergiaid. Nad nõustavad otsustajaid ning on kontaktpunkt üliõpilastele, spetsialistidele ning teadlastele.

4.1 На пути к здоровому старению

Исследователи из Рейнланд-Пфальца изучают, какие биологические процессы важны для стабильности и устойчивости к факторам окружающей среды, а также для обеспечения долголетия и физического и психического здоровья. Исследования фундаментальных механизмов на молекулярном, клеточном и органическом уровне направлены на разработку методов профилактики и лечения на благо людей в условиях все более стареющего общества.

4.2 Региональные союзы в области знаний и инноваций 

Региональные союзы в области знаний и инноваций были созданы в университетах Майнца, Кайзерслаутерна, Кобленца и Трира. Деятели из сферы научных исследований, экономики, государственного сектора и общества объединили свои усилия для обмена ноу-хау и достижения синергетического эффекта. Они консультируют лиц, принимающих решения, и являются связующим звеном для студентов, специалистов и исследователей.