TEADUS 2

2.1 Rheinland-Pfalz kui biotehnoloogia tõmbekeskus

Soovime oma väljapaistvaid biotehnoloogia- ja meditsiiniuuringute valdkonna tegijaid veelgi tugevdada ning muuta Rheinland-Pfalzi juhtivaks biotehnoloogia tõmbekeskuseks. Tahame oma tulevikku biotehnoloogias kindlustada läbi võrgustike loomise, teadusasutustest välja kasvanud ja uute ettevõtete rajamise.

2.2 Tehisintellekt pandeemiaga võitlemiseks

Lisaks tõhusale vaktsiinile on oluline ka õige vaktsineerimisstrateegia. Siinjuures on väärtuslik abivahend tehisintellekt (TI). Rheinland-Pfalzi uurimisinstituudid kasutavad anonüümseid andmeid konkreetsete vaktsineerimisstrateegiate simuleerimiseks ja omavahel võrdlemiseks – sellega annavad nad olulise panuse praeguste ja tulevaste väljakutsetega toime tulemiseks.

2.1 Рейнланд-Пфальц как место развития биотехнологий

Мы хотим и дальше поддерживать наших выдающихся деятелей в области биотехнологий и медицинских исследований и превратить Рейнланд-Пфальц в передовой центр биотехнологий. Благодаря налаживанию связей, созданию дочерних предприятий и новых компаний мы стремимся обеспечить наше будущее в биотехнологии. Координатор федеральной земли по биотехнологиям будет поддерживать это направление.

2.2 Искусственный интеллект для борьбы с пандемией 

Помимо эффективной вакцины, важна также правильная стратегия вакцинации. Искусственный интеллект (ИИ) служит здесь ценным инструментом. Исследовательские институты земли Рейнланд-Пфальц используют анонимные данные для моделирования и сравнения конкретных стратегий вакцинации, внося важный вклад в решение текущих и будущих задач.